skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna we współpracy z Radą Rodziców i władzami gminy podjęła starania, by nasza placówka była jak najlepiej przygotowana do przyjęcia najmłodszych, stąd rozbudowano szkołę i przeznaczono jej nowe skrzydło tylko dla uczniów klas pierwszych i drugich, co spełniło oczekiwania rodziców i naszych podopiecznych.

Dzieciom mamy do zaoferowania:

 • kolorowe sale lekcyjne z tablicami multimedialnymi

 • meble dostosowane do wzrostu dzieci

 • wyremontowaną salę informatyczną

 • odpowiednią ilością nowoczesnych stanowisk

 • bibliotekę

 • czytelnię z multi-medialnym wyposażeniem

 • estetyczną jadalnię z dystrybutorem wody mineralnej

 • własną kuchnię serwującą dwudaniowe obiady oraz herbatę do śniadania

 • łazienki dostosowane również do wzrostu dzieci młodszych

 • oddzielne korytarze oraz osobne szatnie dla młodszych klas

 • zabawy i naukę w świetlicy

 • opiekę w świetlicy od godziny 7:00 do 16:30

 • zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz sensorycznej

 • zajęcia logopedyczne

 •  unikatowy w skali kraju zespół muzyczny fletni pana

 • zabawy na trampolinie w klubie sportowym „ALFA”

 • sekcję biegów narciarskich

 • naukę tańca nowoczesnego

 • dodatkowe lekcje języka angielskiego

 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych

Nasze mocne strony to:

BEZPIECZEŃSTWO

 • teren szkoły zabezpieczony ogrodzeniem, barierkami, pod kontrolą dzielnicowego,
 • budynek w strefie zamieszkania (obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz.),
 • monitoring budynku i otoczenia,
 • opieka pedagogiczn0-psychologiczna, pielęgniarska oraz policyjna,
 • opieka nauczycieli dyżurujących od godz. 7.30 do zakończenia zajęć dydaktycznych,
 • uczniowie otoczeni troskliwą opieką.

NAUCZANIE I WYCHOWANIE NA WYSOKIM POZIOMIE

 • zajęcia programowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • wsparcie pedagoga i pielęgniarki szkolnej,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Domem Opieki Społecznej,
 • liczne projekty edukacyjne, programy, akcje szkolne oraz innowacje pedagogiczne,
 • udział w akcjach charytatywnych (m.in. Szkolne Koło Caritas, WOŚP),
 • przygotowanie uczniów do konkursów,
 • bardzo wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych i konkursach artystycznych,
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym unijnych,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów uzdolnionych oraz wymagających wsparcia,
 • dobra współpraca z Radą Rodziców.

KADRA PEDAGOGICZNA

 • wysoko wykwalifikowana,
 • w większości legitymująca się najwyższym stopniem awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany),
 • posiada egzaminatorów,
 • systematycznie podnosząca kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, warsztaty),
 • otwarta na nowe wyzwania, przyjazna dzieciom,
 • niestandardowa – z pomysłami i inicjatywami.

BAZA TECHNICZNO-DYDAKTYCZNA

 • budynek duży, przestronny, czysty i zadbany,
 • dobudowane nowe skrzydło tylko dla uczniów młodszych,
 • nauka na jedną zmianę,
 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt RTV itp.,
 • pracownia informatyczna,
 • biblioteka z czytelnią i multimedialnym wyposażeniem,
 • świetlica szkolna (7.00-16.30),
 • jadalnia serwująca dwudaniowe zdrowe posiłki obiadowe oraz herbatę do drugiego śniadania,
 • łazienki z miejscem dostosowanym do wzrostu dzieci młodszych,
 • boiska szkolne z nowoczesną nawierzchnią i sala gimnastyczna,
 • sala gimnastyki korekcyjnej.

Czy wiesz, że…

 • SP1 w Wilkowicach jest największą placówką w gminie i szczyci się m.in. certyfikatem „Szkoły z klasą”, „Szkoły promującej zdrowie” czy „Szkoły – odkrywcy talentów”


 • uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach i zawodach, zdobywając bardzo wysokie lokaty.
 • szkoła liczy już ponad 100 lat (zobacz historię szkoły) i przez ten czas była wielokrotnie rozbudowywana i remontowana oferując dzieciom jak najlepsze warunki do nauki.
Back To Top