skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

EKSPERCI PROGRAMOWANIA

EKSPERCI PROGRAMOWANIA” to projekt opracowany w Wyższej Szkole HUMANITAS w Sosnowcu i realizowany w 29 szkołach podstawowych w 8 gminach w samym tylko podregionie bielskim. Przeszkoleniem i wsparciem trenerów zostało objętych 127 nauczycieli (u nas p. Beata Duraj, p. Lucyna Skonecka, p. Anna Turotszy-Goryl, p. Barbara Włodarz) i 1812 uczniów edukacji wczesnoszkolnej, w tym tylko w naszej szkole jest to ponad 70 dzieci z klasy 1b, 2a, 3a, 3c.

I właśnie dla naszych podopiecznych jest to korzyść szczególna, bowiem w każdej zgłoszonej klasie przeprowadzonych zostanie 30 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które rozpoczęły się już w marcu br. dla uczniów klas trzecich. Dzieci poprzez zabawę uczą się kodowania oraz podstaw programowania z wykorzystaniem programów ScratchJr lub Scratch.  Zajęcia dodatkowo z użyciem maty edukacyjnej i klocków LEGO WeDo 0.2 pozwolą jeszcze atrakcyjniej rozwijać w uczniach kompetencje informatyczne, myślenie komutacyjne, zdolność do kreatywnego rozwiązywania problemów czy myślenia algorytmicznego.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała sprzęt niezbędny do prowadzenia tych zajęć, tj. tablety, maty edukacyjne, zestawy klocków LEGO WeDo 0.2, kamerę, dodatkowe materiały piśmienne.

Wszystkie zapisane przez rodziców dzieci już teraz chętnie uczestniczą w zajęciach z aplikacją ScratchJr dzieląc się wzajemnie pomysłami  i niecierpliwie oczekują na – jak to między sobą często mówią – „robotykę”, czyli budowanie modeli z klocków LEGO, które następnie będą mogli uruchamiać po opracowaniu na tabletach odpowiednich programów.

Back To Top