INFORMACJA  O OBIADACH  SZKOLNYCH

                    w miesiącu  MARZEC  2018 r.

                     do dnia 09.03.2018r.

 

  1. Ilość dni żywienia  20 dni
  2. Odpłatność za 1 obiad/uczeń   – 2,50zł
  3. Odpłatność za miesiąc MARZEC –  50,00 złotych

wpłacamy na jadalni – parter obok kuchni

w dniach 06.03.2018r. w godz. od  6.00  do  13.30

               07.03.2018r.     „            6.00  do  13.30

               08.03.2018r.     „            8.00  do  16.00

Nieobecność ucznia musi być zgłoszona  u  intendenta osobiście, telefonicznie lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia. Tylko na tej podstawie powstała nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc. ( telefon 33 8271995                      lub e-mail: intendent@spwj.edu.pl)      

Nie zgłoszona nieobecność nie podlega zwrotowi.