skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Konkurs „Człowiek a środowisko”

Gratulacje dla Julii i Wiktora!

Jak nam miło poinformować dwoje uczniów z naszej szkoły zostało laureatami Powiatowego Konkursu „Człowiek a środowisko 2019”. Wszechobecna tematyka ekologiczna, pojawiająca się w naszym życiu już  od dawna, zainspirowała ich do stworzenia prezentacji multimedialnej i utworu poetyckiego, które zostały nagrodzone w wyżej wymienionym konkursie. Ekologiczną prezentację multimedialną przygotował uczeń kl. 6c, Wiktor Rączka, pracujący pod kierunkiem Pani Anity Tyrlik i Pani Magdaleny Bakalarskiej. W konkursie zajął II miejsce.  Utwór poetycki przygotowała uczennica kl 6d, Julia Kusior, pracująca pod kierunkiem Pani Wiesławy Stolarczyk- Kos. W konkursie zdobyła wyróżnienie.

Wiktor w swojej kolorowej prezentacji, utworzonej ze słów, zdjęć i obrazków, przedstawił,  w jaki sposób człowiek powinien dbać o środowisko naturalne.  Zwrócił tam uwagę na segregację odpadów, wybór ekologicznych środków transportu czy zrównoważone zakupy, które to działania mają poprawić stan naszego środowiska. Ukazał też tworzenie parków narodowych, rezerwatów przyrody czy pomników przyrody, mających przypominać ludziom o ich obowiązku ochrony przyrody.

Wiersz napisany przez Julię Kusior prezentujemy poniżej:

 

„Przyroda”

 

Przyroda,

to nieodparta świata uroda.

Przyroda,

ona zawsze wie jaka na świecie jest moda.

Przyroda,

ona zawsze zdrowia Ci doda.

Przyroda,

na niej dzieje się największa przygoda.

Przyroda,

to ona decyduje jaka jest twojego ducha pogoda.

Przyroda,

piękna zawsze, niczym panna młoda.

Przyroda,

to naszego życia osłoda.

Przyroda,

to od Boga dla nas nagroda.

Przyroda,

ludzkie śmieci to dla niej przeszkoda.

Przyroda,

gdy rzucasz śmieci na ziemię, niech Ci jej szkoda.

Przyroda,

z niej wywodzi się chleb i woda.

Przyroda,

o niej rozmawia cała gospoda.

Przyroda,

ona + śmieci=niezgoda.

Przyroda,

na wszystkie smutki metoda.

 

Niestety, moi drodzy, koniec już blisko!

Więc niech mój wiersz umili nam wszystko!

Do zobaczenia zatem moi mili,

bo właśnie teraz żeśmy skończyli.”

Laureatom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Back To Top