skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”.
Otrzymaliśmy
 dofinansowanie w kwocie 83 400 zł na zakup wyposażenia i pomocy naukowych.
Pozyskane w ramach programu środki zostały w 2021 roku wykorzystane w 100%

 

 

 

 

 

 

 

Sp 1 Wilkowice prosta wersja na stronę www.xlsx – Zest. pom. – Lab. przyszłości

Back To Top