skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Nasza szkoła przystąpiła do programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”.
Otrzymaliśmy
 dofinansowanie w kwocie 83 400 zł na zakup wyposażenia i pomocy naukowych.
Pozyskane w ramach programu środki zostały w 2021 roku wykorzystane w 100%

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Sprzęt zakupiony w ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości będzie wykorzystywany w trakcie zajęć dydaktycznych w szkole jako pomoc i uzupełnienie form i środków podczas realizacji podstawy programowej przewidzianej w rozkładach materiału w klasach 1-3 oraz podczas realizacji podstawy programowej na lekcjach matematyki, przyrody i biologii,  fizyki, techniki, informatyki i plastyki  w klasach 4 – 8.

 

Sp 1 Wilkowice prosta wersja na stronę www.xlsx – Zest. pom. – Lab. przyszłości

 

 

 

 

 

 

Back To Top