skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Lista przyjętych i nieprzyjętych kandydatów

Poniżej zamieszczamy listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Jagiełły w Wilkowicach na rok szkolny 2020/2021

rekrutacja 2020-2021

Back To Top