skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Regulamin biblioteki szkolnej

 1. Czytelnik ma prawo korzystać  z księgozbioru podręcznego oraz zbiorów specjalnych na miejscu „w kąciku czytelniczym”.
 2. Przeczytane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce a książki oddaje bibliotekarzowi.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres do dwóch tygodni.
 4. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. W wyjątkowych sytuacjach można  uzyskać zgodę bibliotekarza na przedłużenie terminu  zwrotu  na kolejne dwa tygodnie.
 5. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo wypożyczenia większej ilości książek.
 6. Przed świętami i feriami uczniowie mogą wypożyczyć dowolną ilość książek.
 7. Uczeń  jest zobowiązany do  noszenia  książek  w  tekturowych  lub  plastikowych teczkach,  które chronią  je  przed zniszczeniem.
 8. Zbiory biblioteczne należy szanować i wszelkie zauważone uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki należy ją odkupić, lub zwrócić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem,  w terminie do dnia konferencji klasyfikacyjnej.
 10. Z komputerów mogą korzystać uczniowie  w godzinach funkcjonowania biblioteki.
 11. Komputer w bibliotece służy głównie do wyszukiwania informacji w sieci Internet  oraz przeglądania programów edukacyjnych.
 12. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 13. W pierwszej   kolejności  korzystają  z  niego uczniowie, którzy wykonują  prace domowe  i  nie  posiadają   Internetu     w domu.
 14. Jednorazowo z komputera można korzystać do jednej godziny.
 15. Przy jednym stanowisku komputerowym pracuje maksymalnie do dwóch osób.
 16. Zabrania się zmieniania ustawień, wgrywania własnych programów, kasowania zainstalowanych.
 17. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela.
 18. Zabrania się używania własnych płyt, pendrive  bez zgody nauczyciela.
 19. Podczas przerw uczniowie nie korzystają z komputerów, za wyjątkiem jednego komputera,  na którym można sprawdzić własną kartę czytelnictwa oraz przeglądać katalogi biblioteczne.
 20. W  przypadku nie  stosowania się do regulaminu korzystania z komputerów, uczeń otrzyma zakaz korzystania  z  komputera na wyznaczony okres czasu.
Back To Top