REKRUTACJA 2019

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole.

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna we współpracy z Radą Rodziców i władzami gminy podjęła starania, by nasza placówka była jak najlepiej przygotowana do przyjęcia najmłodszych, stąd rozbudowano szkołę i przeznaczono jej nowe skrzydło tylko dla uczniów klas pierwszych i drugich, co spełniło oczekiwania rodziców i naszych podopiecznych.

Dzieciom możemy zaoferować jeszcze – poza salami lekcyjnymi – salę informatyczną, bibliotekę z czytelnią i multi-medialnym wyposażeniem,

jadalnię serwującą dwudaniowe posiłki obiadowe oraz herbatę do drugiego śniadania, łazienki dostosowane do wzrostu dzieci młodszych, zabawy i naukę w świetlicy szkolnej (7.00-16.30), naukę tańca nowoczesnego, zajęcia gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz sensorycznej, zajęcia logopedyczne, zabawy na trampolinie Klubu UKS „Alfa”, sekcję biegów narciarskich, dodatkowe zajęcia z j. angielskiego czy unikatowy w skali kraju zespół muzyczny fletni pana.


NASZE MOCNE STRONY TO:

Bezpieczeństwo:

 • teren szkoły zabezpieczony ogrodzeniem, barierkami, pod kontrolą dzielnicowego,
 • budynek w strefie zamieszkania (obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/godz.),
 • monitoring budynku i otoczenia,
 • opieka pedagogiczn0-psychologiczna, pielęgniarska oraz policyjna,
 • opieka nauczycieli dyżurujących od godz. 7.30 do zakończenia zajęć dydaktycznych,
 • uczniowie otoczeni troskliwą opieką.

Nauczanie i wychowanie na wysokim poziomie:

 • zajęcia programowe prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • wsparcie pedagoga i pielęgniarki szkolnej,
 • współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną oraz Domem Opieki Społecznej,
 • liczne projekty edukacyjne, programy, akcje szkolne oraz innowacje pedagogiczne,
 • udział w akcjach charytatywnych (m.in. Szkolne Koło Caritas, WOŚP),
 • przygotowanie uczniów do konkursów,
 • bardzo wysokie osiągnięcia w zawodach sportowych
  i konkursach artystycznych,
 • szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych, w tym unijnych,
 • pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów uzdolnionych oraz wymagających wsparcia,
 • dobra współpraca z Radą Rodziców.

Kadra pedagogiczna:

 • wysoko wykwalifikowana,
 • w większości legitymująca się najwyższym stopniem awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany),
 • posiada egzaminatorów,
 • systematycznie podnosząca kwalifikacje (studia podyplomowe, kursy specjalistyczne, warsztaty),
 • otwarta na nowe wyzwania, przyjazna dzieciom,
 • niestandardowa – z pomysłami i inicjatywami.

Baza techniczno-dydaktyczna:

 • budynek duży, przestronny, czysty i zadbany,
 • dobudowane nowe skrzydło tylko dla uczniów młodszych,
 • nauka na jedną zmianę,
 • sale lekcyjne wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, sprzęt RTV itp.,
 • pracownia informatyczna,
 • biblioteka z czytelnią i multimedialnym wyposażeniem,
 • świetlica szkolna (7.00-16.30),
 • jadalnia serwująca dwudaniowe zdrowe posiłki obiadowe oraz herbatę do drugiego śniadania,
 • łazienki z miejscem dostosowanym do wzrostu dzieci młodszych,
 • boiska szkolne z nowoczesną nawierzchnią i sala gimnastyczna,
 • sala gimnastyki korekcyjnej.

CZY WIESZ, ŻE…

 • szkoła liczy już ponad 100 lat i jest największą placówką w gminie
  i szczyci się m.in. certyfikatem „Szkoły z klasą”, „Szkoły promującej zdrowie” czy „Szkoły – odkrywcy talentów”,
 • uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnorodnych konkursach
  i zawodach, zdobywając bardzo wysokie lokaty, • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate
 • certificate

33 827 19 90