Więcej

Ze względu na organizację zabawy andrzejkowej Rada Rodziców wniosła o zamianę terminu konsultacji, które miały sie odbyć 12 listopada.  Zamiast konsultacji  5 listopada odbędą sie zebrania klasowe.

 
Więcej

– zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2015 – 3.01.2016 – ferie zimowe: 15 – 28.02.2016 – przerwa wielkanocna: 24 – 29.03.2016 – zakończenie roku szkolnego: 24.06.2016 Terminy spotkań z rodzicami: zebrania ogólne: 10.09.2015,  28.01.2016,  19.05.2016 konsultacje indywidualne: 12.11.2015,  14.04.2016 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2015,  4-5.01.2016,  5.04.2016,  2.05.2016,  27.05.2016 Szkoła zapewnia opiekę pedagogiczną i bierze odpowiedzialność

 
Więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zachęca Państwa do zapoznania się z filmami edukacyjno – informacyjnymi, dotyczącymi zdrowia psychicznego, tj.: * nerwica dzieci i młodzieży * nerwica osób dorosłych * depresja Filmy umieszczone sa na stronie Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl  w zakładce: Plan rozwoju; zdrowie i polityka społeczna; programy, plany; ochrona zdrowia psychicznego)

 
Więcej

DRODZY RODZICE W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dotyczącymi właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, zamieszczonymi na stronie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach. Zalecenia dotyczące właściwego wyboru tornistra/plecaka szkolnego, a także wskazania jak prawidłowo zapakować i kontrolować jego właściwe użytkowanie: waga tornistra nie powinna przekraczać 10 do 15% masy ciała ucznia,

 
Więcej

UWAGA RODZICE!!! DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016 ·        Do kogo kierowana jest pomoc? W roku szkolnym 2015/2016 pomoc skierowana zostaje do: uczniów klasy III szkoły podstawowej, uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia uczniów klasy IV technikum uczniów : słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu

 
Więcej

Poniżej znajdziecie pństwo informacje na temat reformy podręcznikowej przekazane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament informacji i promocji Warszawa, 18 czerwca 2015 r. Reforma podręcznikowa – harmonogram wprowadzania zmian Przypominamy, że w roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie będą kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych

 
Więcej

KLASA 6 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POLSKI Autor:   A. Łuczak, A. Murdzek Tytuł:    „Język polski 6. Między nami” (podręcznik i zeszyty ćwiczeń: cz. 1 i cz. 2) Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Uwagi:  Zakup kompletu we własnym zakresie, podręcznik można odkupić od obecnych klas szóstych (podręcznik powinien być czysty, bez wypełnionych ćwiczeń). PRZYRODA Autor:  

 
Więcej

KLASA 5 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POLSKI Autor:   A. Łuczak, A. Murdzek Tytuł:    „Między nami” (podręcznik  i zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2) Wydawnictwo: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe Uwagi:  Zakup kompletu we własnym zakresie, podręcznik można odkupić od obecnych klas piątych (podręcznik powinien być czysty, bez wypełnionych ćwiczeń). PRZYRODA Autor:   J. Ślósarczyk, R. Kozik, F.

 
Więcej

KLASA 4 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA  4A , 4 B                Podręczniki i zeszyty ćwiczeń do przedmiotów obowiązkowych:  dotacja MEN RELIGIA Autor:   red. Z. Marek Tytuł:   „Zaproszeni przez Boga” (tylko zeszyt ucznia) Wydawnictwo: „WAM”, rok wydania od 2012 Uwagi:  Zakup we własnym zakresie.

  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate
  • certificate

33 827 19 90