skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Stołówka szkolna

Stołówka szkolna mieści się na parterze starej części szkoły. Jest to pomieszczenie wyposażone w stoliki i kolorowe krzesła na ok. 70 miejsc, dystrybutor wody mineralnej z dostępem dla wszystkich uczniów oraz sygnalizator poziomu hałasu. Wszystko po to, aby zapewnić dzieciom higieniczne warunki spożywania posiłków.

Kuchnia przygotowuje posiłki zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej i zdrowego odżywiania, ale przede wszystkim bardzo smaczne.

Obiady są wydawane od godz. 10.45 do 13.00 na przerwach obiadowych ustalanych na dany rok szkolny.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od nowego roku szkolnego 2021/2022 w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Wilkowice zostanie wdrożony program służący do naliczania oraz rozliczania opłat za posiłki w szkołach.

1.     W związku z tym począwszy od września 2021r. dla każdego ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej zostanie przypisany indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę za posiłki.

Indywidualny numer rachunku bankowego będzie dostępny do sprawdzenia w Panelu Rodzica.

2.     Dla każdego rodzica zostanie udzielony dostęp do Panelu rodzica w systemie iOpłaty – dane dostępowe tj. login i hasło zostaną przekazane rodzicowi wraz z pierwszym naliczeniem odpłatności za miesiąc wrzesień.

Logowanie do programu odbywa się poprzez stronę internetową znajdująca się pod adresem:

https://ioplaty.progman.pl

Po zalogowaniu do programu należy na swoim koncie Użytkownika uzupełnić adres e-mail.

Uzupełnienie adresu e-mail jest niezbędne w celu dostępu rodzica do informacji o wysokości należności za posiłki w kolejnych miesiącach roku szkolnego, które począwszy od miesiąca października będę dostępne wyłącznie na koncie rodzica w zakładce Należności.

3.     Po dokonaniu naliczenia opłaty oraz jej publikacji przez Szkołę/Przedszkole na Panelu rodzica, rodzic na podany przez siebie kontaktowy adres e-mail otrzyma powiadomienie o konieczności sprawdzenia wysokości opłaty za dany miesiąc.

4.     Przelew opłaty za posiłek ucznia/dziecka powinien zawierać wszystkie dane wymagane przez bank:

DANE DO PRZELEWU:

Indywidualny numer rachunku bankowego ucznia

Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wilkowicach (przykładowe dane)

ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Wpłacający: imię i nazwisko dziecka, klasa

tytuł wpłaty: opłata za m-c ……/rok……….

 – w sytuacji gdy dane przelewu będą niekompletne, opłata może zostać odrzucona przez system bankowy i zwrócona na konto osobiste Rodzica.

– wpłat nie należy łączyć pomiędzy uczniami, wpłata opłaty na jeden rachunek indywidualny za więcej niż jednego ucznia spowoduje zaksięgowanie całości kwoty na ucznia przypisanego do rachunku, niezależnie od tytułu przelewu.

Nie należy uiszczać odpłatności za posiłki na dotychczasowy numer rachunku, ani przekazywać indywidualnego numeru rachunku pomiędzy rodzicami.

CENA  OBIADU  DLA  UCZNIA  TO 4 ZŁ.

Back To Top