skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Szkoła z witaminką

W roku szkolnym 2018/19 Program dla szkół rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju po raz kolejny dostarczył uczniom klas I-V wiele porcji warzyw i owoców oraz mleka i jego przetworów.

      Po zgromadzeniu deklaracji zgody od niemalże wszystkich rodziców w/w klas, już od  października rozpoczęto dystrybucję, w przekonaniu, że „w długookresowej perspektywie realizacja programu przyczyni się do wzrostu zainteresowania spożywaniem krajowych produktów mlecznych oraz owoców i warzyw” – jak, przewidują urzędnicy ministerstwa rolnictwa.

     W bieżącym roku zorganizowano dla dzieci działania edukacyjne, z czego na szczególną uwagę zasługiwały klasowe gazetki i wystawy tematyczne, na których poszczególne klasy objęte Programem przedstawiały swoje prace plastyczne.

Po raz pierwszy koordynator szkolnego Programu zgłosiła naszą szkołę do udziału w Projekcie Fundacji SZKOŁA NA WIDELCU pt. „Dobrze jemy ze Szkołą na widelcu”. Zgłoszenie to przyczyniło się do wzbogacenia szkolnej oferty dydaktycznej oraz uzyskania przez placówkę pakietu materiałów edukacyjnych dla każdego wychowawcy klas I-V, jak również ulotek informacyjno-edukacyjnych dla uczniów. Pakiet ten (scenariusze zajęć, filmy edukacyjne, plakaty czy karty pracy) umożliwiał nauczycielom przeprowadzenie z uczniami prozdrowotnych zajęć lekcyjnych, m. in w trakcie godzin z wychowawcą.      

        W trakcie różnorodny działań uczniowie mieli także okazję poznać teksty literackie dotyczące tematyki owoców i warzyw; przygotowywali scenki oraz inscenizacje.

W klasach I-III dzieci wspólnie spożywały na jadalni drugie śniadanie połączone
z degustacją owoców, warzyw, mleka czy ich przetworów, natomiast uczniowie klas starszych samodzielnie rozdzielali otrzymywane produkty.  Prowadzone były także zajęcia dydaktyczne poświęcone tematyce prawidłowego odżywiania się, podczas których dzieci często samodzielnie poszukiwały informacji dotyczących dbania i zdrowie oraz zasad zdrowego odżywiania. Dzieci podczas lekcji przygotowywały również zdrowe przekąski   (np. sałatki owocowe lub warzywne).

Back To Top