skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

„Wszyscy wygrywamy, gdy świat posprzątamy”

„Wszyscy wygrywamy, gdy świat posprzątamy”, czyli o laureatach konkursu ekologicznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach

5. grudnia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej uroczyście podsumowano XIX edycję Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Człowiek a środowisko”. Poznaliśmy wtedy laureatów: młodych artystów obdarzonych nie tylko talentem, ale również wyczuciem ekologicznym, umiejętnie realizującym odpowiedzialną misję ochrony naszego środowiska.

Zwycięzcy konkursu wraz z opiekunami spotkali się z władzami samorządowymi powiatu bielskiego. Nagrody wręczali: starosta bielski Andrzej Płonka, wicestarosta Andrzej Kamiński, przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski, wiceprzewodniczący Rady Józef Herzyk, członkowie Zarządu Powiatu: Barbra Adamska, Dorota Nikiel i Grzegorz Gabor, członkowie Komisji Ochrony Środowiska Rady Powiatu- przewodniczący Grzegorz Gawęda, Jan Stanclik, Adam Caputa oraz naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Edyta Szkorupa.

Jak co roku patronat nad konkursem objął starosta bielski Andrzej Płonka.

Przypominamy cele konkursu:

  • rozbudzanie świadomości ekologicznej – życia w czystym środowisku naturalnym
  • popularyzacja działalności edukacyjnej nakierowanej na czyste środowisko
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży emocjonalnego stosunku do właściwych zachowań w środowisku, w którym mieszkają
  • inspirowanie młodzieży do twórczości plastycznej i literackiej.

Dwoje uczniów z naszej szkoły zostało laureatami powyższego konkursu. Jest to Filip Tobiasz (kl. IVB), który zajął 1. miejsce w kategorii praca literacka kl. I-VI.  Poniżej prezentujemy jego wiersz.

„Recykling”

Autor: Filip Tobiasz

Już od dawna wszyscy wiecie,

Dużo śmieci jest na świecie.

I te duże i te małe

w recyklingu doskonałe.

Jest to bardzo trudna sprawa

i to wcale nie zabawa.

Jak to zrobić, żeby dzieci

mogły też sortować śmieci ?

Pyta Adaś swej mamusi

gdzie szklany słoik wyrzucić?

Mama chętnie mu wskazuje

zielony worek pokazuje.

Chłopiec pójdzie już do szkoły,

więc dobrze zna wszystkie kolory.

I dlatego słoik z dżemu

wrzuca w worek bez problemu.

Mama także podpowiada,

że jest na plastiki rada.

Żółty worek przyjmie je ,

gdy się już jogurcik zje.

A niebieski worek cały

na papiery doskonały.

Można także każdy wie

na makulaturę oddać je.

Żółty, niebieski, zielony

to są piękne trzy kolory.

Adaś już sortować umie

i dobrze wszystko rozumie.

Aby nasze rzeki, lasy

były piękne po wsze czasy ,

każdy musi – chce czy nie –

recyklingiem zająć się.

Z kolei uczennica klasy 6b Hanna Stawowczyk uzyskała II miejsce w kategorii fotografie.  Na swoich zdjęciach przedstawiła uroki otaczającej nas przyrody. Są to nie tylko nasze  piękne beskidzkie lasy, ale również ogrody mieszkańców Wilkowic. Uczennica w swoich pracach zwróciła również uwagę na fakt, że ekologia rozpoczyna się w domu, poprzez segregację odpadów, tak niezbędną dla ochrony naszego środowiska.

Laureatom konkursu oraz ich opiekunom-Pani Wiesławie Stolarczyk-Kos i Pani Anicie Tyrlik -serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

Back To Top