Podręczniki do religii w r.szk. 2018/19

kl.I „Żyjemy w Bożym świecie”, red. K.Mielnicki, E. Nosek
podręcznik pełni rolę zeszytu ćwiczeń, wydawn. Jedność.
kl.II „Idziemy do Jezusa”, red. J. Czerkawski, E. Kondrak,
podręcznik pełni rolę zeszytu ćwiczeń, wydawn. Jedność
kl.III „Jezus jest z nami”, red. J. Czerkawski, E. Kondrak zeszyt
ćwiczeń  wydawn. Jedność
kl.IV „Miejsca pełne BOGActw , aut. E. Kondrak, E. Parszewska zeszyt
ćwiczeń, wydawn. Jedność
kl.V „Spotkania uBOGAcające red. J. Konat, E. Kondrak, E.Parszewska
zeszyt ćwiczeń wydawn. Jedność
kl.VI „Tajemnice BOGAtego życia” aut. E. Kondrak, E.Parszewska,  A.
Sętorek, zeszyt ćwiczeń, wydawn. Jedność.
kl.VII”Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” red. K. Mielnicki, E.
Kondrak,  E.Parszewska, podręcznik, wydawn. Jedność