skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

BIBLIOTEKA SZKOLNA w okresie zdalnego nauczania zmieniła godziny wypożyczeń zbiorów dla uczniów

klasy 1-3 wypożyczają zbiory podczas zajęć lekcyjnych w szkole (informację przekazuje wychowawca)

klasy 4-7 uczące się zdalne

Poniedziałek      10.15 – 16.15

Czwartek            12.00 – 15.00

 

Godziny wypożyczeń mogą ulec zmianie ze względu na organizację pracy w szkole.

ZAPRASZAMY

Back To Top