skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Dzień Edukacji Narodowej

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom naszych uczniów za przekazane nam poprzez Radę Rodziców życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a także słodki poczęstunek.

Back To Top