skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Informacje sekretariatu

Magdalena Jakóbiec – sekretarz szkoły

  • godziny otwarcia: od 8:00 do 16:00
  • tel: 338271990
  • tel/fax: 33 8271990
  • e-mail: sekretariat@spwj.edu.pl

1) W przypadku zmiany szkoły prosimy dokonać formalności przeniesienia do innej placówki. Prosimy o pobranie ankiet do wypełnienia.

2) Pierwszą legitymację wydaje się uczniom bezpłatnie, duplikat legitymacji wystawia się na wniosek rodziców po wpłaceniu 9 zł opłaty skarbowej na konto:
BS Bystra nr 41 8133 0003 0003 1671 2000 0002

3) Duplikat świadectwa szkolnego wystawia się na wniosek osoby zainteresowanej po opłaceniu opłaty skarbowej 26 złotych na konto:
BS Bystra nr 41 8133 0003 0003 1671 2000 0002

4) Wpłaty na Radę Rodziców od ucznia 60 złotych na konto bankowe:
BS Bystra nr 35 8133 0003 0000 6523 2000 0001

Back To Top