skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Konkurs plastyczny „Święty bez granic”

Sejmik Województwa Śląskiego ogłosił rok 2019 rokiem św. Melchiora Grodzieckiego, XVII wiecznego męczennika, związanego ze Śląskiem Cieszyńskim. Jego postać od wielu lat łączy i zbliża do siebie ludzi.

Z tej okazji został zorganizowany konkurs plastyczny  pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Tematem konkursu było życie św. Melchiora Grodzieckiego, bohaterska postawa, cuda za jego wstawiennictwem.

Obejmował on swoim zasięgiem teren woj. śląskiego a uczestnikami byli uczniowie klas IV-VIII, młodzież i dorośli twórcy z woj. śląskiego.

Do konkursu przystąpiły cztery uczennice z klasy 6c: Elżbieta Kąkol, Martyna Rosiak, Anita Mizera, Zofia Węgrzyn – opiekun Sławomira Basiura.

Konkurs poprzedzony został katechezą przybliżającą postać tego świętego a dwie uczennice: Ela Kąkol i Natalka Romaniak wraz z p. katechetką uczestniczyły w wykładzie poświęconym tej postaci w bielskim WOM-ie.

Uczennica Elżbieta Kąkol zdobyła trzecie miejsce w swojej kategorii a jej praca została umieszczona w specjalnym pokonkursowym folderze. Rozdanie nagród odbyło się   14. XII 2019 roku  w Towarzystwie Miłośników Ziemi Żywieckiej. Nagrodą była również wycieczka edukacyjna do Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności, oraz IPN w Katowicach, w dniu 17 grudnia. GRATULUJEMY!

 

Back To Top