skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z PISARKĄ

                    „NIEZWYKŁE SPOTKANIE Z PISARKĄ,

                      CZYLI KSIĄŻKA – WAŻNA SPRAWA!”  

     26 października 2017 roku biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1  im. Władysława Jagiełły przy współpracy z Radą Rodziców zorganizowała spotkanie dla uczniów klas I-VI z autorką książek dla dzieci i młodzieży,  Panią Agnieszką Frączek.

     Uroczystość pod hasłem „Niezwykłe spotkanie” była kontynuacją projektu, cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi, które  realizowane są w naszej szkole od kilku lat.

     Wydarzenie zostało poprzedzone lekturą książek autorki podczas lekcji  i w bibliotece oraz konkursem plastycznym na ilustrację do wybranej książki.

     Nasz gość określił rozmowy z uczniami jako  wesołe lekcje języka polskiego. Autorka tłumaczyła, posługując się żartobliwymi przykładami, czym są frazeologizmy i przysłowia, wskazywała różnice między nimi. Wspólnie z dziećmi poszukiwała wyrazów wieloznacznych; tropiła byki, czyli te najczęściej (i te trochę rzadziej) popełniane błędy językowe. Pisarka zachęcała do większej dbałości o polszczyznę, uwrażliwiała na nią, przekonywała,  że choć język polski znamy najlepiej ze wszystkich języków świata, to wiedzę o nim  wciąż warto pogłębiać.

     Pani Agnieszka Frączek jest autorką ciekawych książek dla dzieci: „Rany Julek. O tym jak Julian Tuwim został poetą”, „Gdy przy słowie jest przysłowie”, „Byk jak byk” i wielu, wielu innych.

     Nasi uczniowie mogą poznawać jej twórczość dzięki zakupionym nowościom czytelniczym (przypomnijmy, że biblioteka szkoły wzbogaciła księgozbiór otrzymując finansowe wsparcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i organu prowadzącego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020).
Po spotkaniu uczniowie  mogli zakupić książki napisane przez naszego gościa i otrzymać autograf.

    Wydarzenie to było doskonałym sposobem na zainteresowanie dzieci czytelnictwem i literaturą przeznaczoną dla młodych czytelników.

Back To Top