Kalendarza  na r. szk. 2018/19:

  • Zebrania z rodzicami: 6 września 2018r., 24 stycznia 2019r., 23 maja 2018r.
  • Konsultacje indywidualne: 25 października 2018r. oraz 21 marca 2019r.
  • I półrocze – do 18 stycznia 2019 roku;
  • II półrocze – do 21 czerwca 2019 roku;
  • Ferie zimowe – od 11 lutego 24 lutego 2019r.
  • Konferencja klasyfikacyjna I półrocze: 17.01.2019r.
  • Konferencja klasyfikacyjna II półrocze: 17.06.2019r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć szkolnych: 2 listopada, 29, 30 kwietnia, 2 maja, 19 czerwca.