skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE PANDEMII

Procedury 16.05.docx

16 zarządzenie w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły od 17.05.202114

 

Back To Top