skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Rozpoczęcie r.szk. 2022/23

Jak co roku, 1 września, rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po kilku latach przerwy, spowodowanych pandemią, cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, aby rozpocząć kolejny rok nauki.

Szczególnie gorąco powitaliśmy naszych pierwszoklasistów, dla których ten dzień miał dodatkowe znaczenie. Wzięli udział w uroczystości pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Wilkowicach. Najmłodszych uczniów powitał Pan Dyrektor, a także starsza koleżanka z klasy V, życząc wielu sukcesów i zapewniając o życzliwości i pomocy całej społeczności szkolnej.

Uczniowie klas pierwszych  złożyli uroczyste ślubowanie, że będą przestrzegać zasad panujących w szkole, pilnie się uczyć i właściwie zachowywać. Następnie Pan Dyrektor, przy pomocy ogromnego ołówka, pasował każde dziecko na ucznia naszej szkoły. Na zakończenie każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek – róg obfitości.

Życzymy naszym nowym uczniom samych radosnych dni w szkole i jak najlepszych wyników.

Back To Top