skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

WARSZTATY MUZYCZNE

Gminny Ośrodek Kultury „Promyk”, Gmina Wilkowice, Rada Sołecka z Wilkowic oraz Gminna Młodzieżowa Orkiestra Dęta zwraca się do Państwa z prośbą o przekazanie uczniom poprzez dziennik elektroniczny wiadomości o możliwości skorzystania z bezpłatnych „Warsztatów Muzycznych”.
W/w Warsztaty organizowane są w dniach od 6 listopada do 23 grudnia 2021 roku. Zakwalifikowani uczniowie i osoby dorosłe będą mogły uczyć się gry na instrumentach Muzycznych. Zarówno przesłuchania jak i Warsztaty odbywać się będą w budynku OSP Wilkowice.
Back To Top