skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Dla weteranów

Szanowni Państwo,
W związku ze zmianami w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw
oraz treścią art. 30a stanowiącego, że:
„1. Weteran i weteran poszkodowany korzystają bezpłatnie z hali
sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu
terytorialnego.
2. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o
których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana lub weterana
poszkodowanego.”
Back To Top