skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

4 października 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

Był to dzień symboliczny, który miał na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Dzieci stały się egzaminatorami
i w czasie przerw sprawdzały jej znajomość wśród starszych kolegów, dyrekcji szkoły, nauczycieli, a nawet rodziców. Na lekcjach rozwiązywane były różnego rodzaju rebusy, zagadki oraz zadania w oparciu o tabliczkę mnożenia. Uczniowie wykonali też pomoce dydaktyczne związane z tabliczką mnożenia.

Uczniowie sobie przypominali, a dorośli mogli popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością tabliczki mnożenia. Osoba, która w tym dniu

zdała egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskała tytuł:

Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Back To Top