skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

!!! INFORMACJE W SPRAWIE MOŻLIWEGO STRAJKU !!!

Szanowni Państwo

W związku z tym, że najprawdopodobniej od poniedziałku (tj. 8 kwietnia br.) większość pracowników naszej szkoły przystąpi do strajku, może nastąpić odwołanie zajęć dydaktycznych. Dlatego też zwracam się do Państwa z prośbą o przewidzenie możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.

Dodam, że od 8 do 10 kwietnia odbędą się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uczniowie uczęszczający na religię organizowaną w szkole mają prawo do zwolnienia z zajęć szkolnych w celu uczestniczenia w trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych. Od kilku lat wspólnie z parafią tak organizowaliśmy zajęcia, by dzieci mogły uczestniczyć w zajęciach szkolnych oraz rekolekcjach. Jeżeli dojdzie do strajku, to zajęcia dydaktyczne w tych dniach zostaną odwołane.

Szkoła na czas strajku zapewni opiekę świetlicową od godziny 700 do 1630, ale może dojść do sytuacji, w której opieka w świetlicy szkolnej będzie niemożliwa, jeśli liczba uczniów przekroczy dopuszczalne maksimum. Bardzo proszę o zrozumienie w tej trudnej sytuacji.

O dalszych decyzjach będę Państwa na bieżąco informował.

Z poważaniem

Andrzej Pobożny

Back To Top