Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym (zgoda Wójta Gminy) wprowadza w czwartek i piątek lekcje skrócone ze względu na bardzo wysokie temperatury. Zaczynamy zajęcia o 8:10. Lekcje będą trwały 30 minut, a przerwy 10 minut. Pierwsza przerwa obiadowa trwa 20 minut, a druga 15 minut. Świetlica pracuje w swoich godzinach tj. od 7:00 do 16:30. Od godziny 14.00 świetlica będzie na stołówce, gdzie jest zdecydowanie chłodniej.