skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Skrócone zajęcia

Dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym (zgoda Wójta Gminy) wprowadza w czwartek i piątek lekcje skrócone ze względu na bardzo wysokie temperatury. Zaczynamy zajęcia o 8:10. Lekcje będą trwały 30 minut, a przerwy 10 minut. Pierwsza przerwa obiadowa trwa 20 minut, a druga 15 minut. Świetlica pracuje w swoich godzinach tj. od 7:00 do 16:30. Od godziny 14.00 świetlica będzie na stołówce, gdzie jest zdecydowanie chłodniej.

Back To Top