skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Innowacja pedagogiczna w klasach pierwszych

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

       W drugim półroczu uczniowie naszej szkoły uczestniczyliw zajęciach jednej z innowacji pedagogicznych pt. „Kodowanie na macie edukacyjnej dla uczniów klasy pierwszej” . Zajęcia te odbywały się w ramach zajęć pozalekcyjnych jeden raz w tygodniu. Zakres działań uczniów związany był z zapoznaniem ich z różnymi sposobami korzystania z maty edukacyjnej w połączeniu z wprowadzeniem podstaw kodowanie i dekodowania. Podczas zajęć dzieci były zachęcane i motywowane do tego, aby spędzały czas w towarzystwie rówieśników bez użycia urządzeń multimedialnych. Uczniowie zyskali również możliwość zaspokajania swojej naturalnej potrzeby ruchu poprzez wykorzystanie aktywizujących gier edukacyjnych przeprowadzanych na planszy maty edukacyjnej. Dodatkową atrakcją podczas zajęć z kodowania było rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, intuicji, wyobraźni i wnioskowania. Jednym z ostatnich – chyba najciekawszych – elementów innowacji stała się gra edukacyjna Scotti Go w połączeniu z aplikacją wgraną na szkolne tablety, co bardzo zaangażowało dzieci w tworzenie kolejnych skryptów programu, dzięki którym ich bohater pokonywał kolejne poziomy.

wychowawczynie: Beata Duraj-Naumiuk

Lucyna Skonecka

Back To Top