skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim

POWIADOMIENIE

o ryzyku wystąpienia przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

 

INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA
Zagrożenie Ryzyko przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
Data wystąpienia 11.01.2018
Obszar część powiatu bielskiego (gminy: Buczkowice, Szczyrk, Wilkowice), część powiatu cieszyńskiego (gminy: Brenna, Istebna, Ustroń, Wisła), powiat żywiecki
Przyczyny Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

 

PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
W dniu 11.01.2018 r. (czwartek) ze względu na poziom pyłu zawieszonego, jakość powietrza w dolinach beskidzkich będzie bardzo zła.

 

INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności ·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),

·     osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),

·     osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej.W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności W przypadku poziomu 200 – 300 µg/m3 oraz powyżej 300 µg/m3 stężenia dobowego PM10: wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane. Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum.

 

DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:

·     wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów,

·     nie palenie ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,

·     rezygnacja z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania 11.01.2018
Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
Źródła danych Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach – dane z systemu monitoringu jakości powietrza

Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMGW–PIB w Warszawie z siedzibą w Katowicach – prognoza jakości powietrza na kolejną dobę

Opracowanie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach
Publikacja powiadomienia http://www.katowice.wios.gov.pl
Back To Top