skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Praca domowa uczniów w okresie zawieszenia zajęć szkolnych

Szanowni Państwo

W związku z zamknięciem szkoły spowodowanym epidemią koronawirusa, zmianie ulegnie sposób nauczania Państwa dzieci. Pragniemy przypomnieć, że nie jest to czas wolny od zajęć. Nauczyciele wszystkich przedmiotów będą na bieżąco przygotowywać zakres materiału do opanowania przez uczniów w domu.

Prosimy o systematyczne śledzenie naszego dziennika elektronicznego, gdzie w zakładce zadania domowe będą umieszczane informacje, co w danym dniu uczniowie mają robić.

Back To Top