skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

„SZKOŁA Z WITAMINĄ”

„SZKOŁA Z WITAMINĄ”  naszej placówce w bieżącym roku szkolnym wzbogacona została o nowe działania i projekty. Na szczególna uwagę zasługuje przystąpienie do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Dobrze Jemy ze Szkołą na Widelcu”.
Zainteresowanie nasze wzbudziła informacja na stronie internetowej:
http://dobrzejemy.szkolanawidelcu.pl

Wiadomo bowiem nie od dziś, że żywienie w okresie dzieciństwa w dużym stopniu wpływa również na stan zdrowia w dorosłym życiu. Pedagodzy Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach pragną, aby każde dziecko prawidłowo się rozwijało
i cieszyło dobrym zdrowiem, dlatego wiemy, że we współpracy z rodzicami powinniśmy nie tylko zadbać o jakość diety naszych uczniów w okresie ich najbardziej intensywnego rozwoju, ale także staramy się zaszczepić w nich dobre nawyki na całe późniejsze życie. Ta myśl właśnie stała się głównym powodem podjęcia trudu realizacji działań nowego programu, by wzbogacać wiedzę dzieci oraz ich umiejętności dotyczące szeroko pojętego zdrowego żywienia.

Po zarejestrowaniu szkoły otrzymaliśmy już dostęp do filmów edukacyjnych oraz materiały edukacyjne dla wszystkich uczniów klas młodszych, więc przystąpiliśmy do pierwszych działań.

W styczniu program będzie kontynuowany. Planujemy kolejne zajęcia oraz udział w konkursie związanym z projektem.

Back To Top