skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Pasowanie na ucznia

W dniu 11.10.2018 miała miejsce bardzo ważna dla wszystkich uczniów klas pierwszych uroczystość. W obecności rodziców dzieci złożyły ślubowanie i po pasowaniu przez Dyrektora Szkoły stały się pełnoprawnymi uczniami.
Zanim to jednak nastąpiło, wszyscy musieli zdać egzamin, czy nadają się na uczniów. Otrzymali do wykonania kilka zadań,  miedzy innymi musieli udowodnić, że umieją śpiewać, rozwiązywać zagadki, potrafią się odpowiednio zachowywać.
Wszystkie zadania zostały wzorowo wykonane i dzieci złożyły ślubowanie:

Pasowania nadszedł czas, będzie uczniem każdy z nas.
Z tej okazji przyrzekamy, że się bardzo postaramy
Pilnie świat poznawać, dobry przykład innym dawać.
Być pomocnym w domu, szkole i wypełniać ucznia rolę.

Ślubujemy uroczyście:
Nauczycieli szanować.
Do lekcji się przygotować.
Działać na rzecz swojej szkoły.
Być uprzejmym i wesołym.

Po ślubowaniu Dyrektor pasował wszystkich pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. na zakończenie każdy otrzymał kolorowy rożek wypełniony słodyczami oraz pamiątkowy dyplom.

Naszym Pierwszakom życzymy wielu sukcesów.

Back To Top