skip to Main Content
+ 48 33 827 19 90 sekretariat@spwj.edu.pl ul. Kościelna 10, 43-365 Wilkowice

Nowości w bibliotece

W związku z pozyskaniem dotacji w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” finansowanego przez Ministerstwo i Urząd Gminy zakupiliśmy do szkolnej biblioteki aż 924 książki!!!

Z  nowości wydawniczych korzystają  wszyscy uczniowie naszej szkoły. Książki zakupione do biblioteki szkolnej zostały zaplanowane tak, aby mogło je wypożyczać jak najwięcej czytelników. Jedne przeznaczone są dla uczniów klas młodszych z niewielką ilością treści i dużą czcionką oraz kolorowymi ilustracjami. Inne dla dzieci starszych  głównie z dziedziny beletrystyki. Są też takie, które dostosowane są do różnorodnych grup wiekowych np. z dziedziny z zoologii, sztuki, osiągnięć nauki i techniki.

Znając naszych czytelników uwzględniliśmy ich indywidualne potrzeby podczas wyboru książek do biblioteki.

  • Dla uczniów niedowidzących wybraliśmy książki z dużą czcionką i bogato ilustrowane.
  • Dla dzieci z problemami w koncentracji uwagi, dysleksją oraz problemami logopedycznymi zakupiliśmy książki z wierszykami logopedycznymi.
  • Książki pozbawione metafor i przenośni z prostym, jednoznacznym tekstem i ilustracjami przeznaczyliśmy dla dzieci ze spektrum autyzmu.
  • Uczniowie z obniżoną normą intelektualną znajdą u nas nowe książki z niewielką ilością tekstu, napisane prostym i zrozumiałym językiem.
  • W różnych okresach życia u dzieci pojawiają się problemy szkolne czy też rodzinne. Aby zrozumieć pewne sytuacje i właściwie im przeciwdziałać zakupiliśmy również książki z serii „Bezpieczne dziecko” wydane przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
  • Uwzględniliśmy również książki dla dzieci zdrowych, które pomogą zrozumieć im potrzeby i odmienność ich chorych rówieśników.

Serdecznie zapraszamy
Wasza Biblioteka

Back To Top